Detail News

1responses

avatar

Parshant pandey ko koyi siyasi tajruba nahi hai aur na hi wo siyasat ke barey main jaantaey hain,,wo sirf apney baap ki dawlat ke saharey PARLIMENT tak pahonchney ki koshish kar rahe hain,,,

abdul salam kazia (BHATKAL)
Apr 08 2014

Leave a reply for this Article

Name *
Email * Phone * Location * Comment *
* your email and phone will be private and confidential by clicking on submit button you agree to our TOS