Detail News

1responses

avatar

alhamdulillah..hamare logon me bhaut hi salayeaat hail.syed hashim moulana mere derina marasim hain.fikhrokhabar ke ijra keliyie mei une dilki ghairayoun se maubarakbaad pesh karta hon.aur atiq saheb ko bhi isleie mubarakbaad pesh karta hon ke unune ek sahi waqat par apni taraf se unki tehniyat ki.allah ap sabou ki khidmaat ko qabul farmaye aur apki ummer daraz kare.waqe ap sab millat ka anmul sarmaya hain.millat aj bhi media ki ahamiyat nai samajh rahi hai.allah hame sahi siasi aur ilmi vsamaji shawur de.ameen yarabulalmeen.

s.m.syed md sultan ()
Dec 30 2012

Leave a reply for this Article

Name *
Email * Phone * Location * Comment *
* your email and phone will be private and confidential by clicking on submit button you agree to our TOS