Detail News

3responses

avatar

assalamualaikum is haal me sulagte huwe masaeil ke haal ke bare me likhagaya hi agar kin masaeil par guftugu huwi hi is par bhi awam ke samne laya jaye to kitna hi accha hota keunke hamari aisi baithak saal me kaye martaba hoti rehti hi lekin siwaye eating aur faiting ke kuch hasil nahi dikhta allah ne ham ko sab kuch dekar bhi azmaraha hi ham kab uski azmaeish me kamyab honge o allah hi behatter janta hi

mohammed ashfaque lowna (bhatkal)
Dec 23 2012

avatar

assalam u alaikum, jaha par jalsa wagaira hota hai aksar tasweere hi hoti hai, jalse mei kiya kiya bate hoti hai awaam isse na ashna rehte hai, ham aap se guzarish karte hai ke tasweerow ke sath sath programmes ki khabree bhi ham awaam ke saamne laye,

zakir Hussain (india)
Dec 22 2012

avatar

it good to organize programs for getting solution it will be successful if it change our mind our action toward right path

mohammed shafi (BHATKAL)
Dec 22 2012

Leave a reply for this Article

Name *
Email * Phone * Location * Comment *
* your email and phone will be private and confidential by clicking on submit button you agree to our TOS