Detail News

4responses

avatar

Khaleel Saheb ko Mubarak Lekin Itni ahem khabar ko doosre media wale kyon nahin shae kar rahe hain. Shayad high command ki Ijazat nahin milI hogi

Bin Mohammad (Mumbai)
Sep 30 2012

avatar

welcom Khalil Bhav: May Allah give you strength to sincerely serve like Siddique bratheran,the greatest Yahya Bhav and Gani Bhav.

Imran joshidi (SAO)
Sep 29 2012

avatar

khalil bhai indraghandi aur sanjay ghandi se ankhoun me anhkhe dalke baat karte the.khalil saheb ka qaum bada ihsaan hai.wadapa maleka.

()
Sep 28 2012

avatar

Alhamdulillah qaide qaum khaleel Sahab ka sadar anjuman bahal Rehna hamare qoum ke liye bahoot khushi ki baat hai . Allah tala khaleel Sahab ko jazayekhair karain ameen .

Faisal damudi (Jeddah)
Sep 26 2012

Leave a reply for this Article

Name *
Email * Phone * Location * Comment *
* your email and phone will be private and confidential by clicking on submit button you agree to our TOS