Detail NewsDetail NewsDetail NewsDetail News

1responses

avatar

Allah aap ko Jaza ye Khair de.Aap ko Roz Afzun Taraqqi de. Bhot hi khushi hoti hai aap ka jab sit open krte hai. Malumat se bhara aur dini zahniyat masha allah bhut hi achcha lgta hai. aap ne har Mlna ki Taqreer ko Tahreer me lane ka jo kam kiya hai waqi me Qabil e Tareef hai jis ki Misal nahi milti aur jo khla tha aap ne pur kar diya. Ateeq sahab aur aap ke Rufaqa ko Mubark bad. Aur Ubharte sahafi Asar nadvi ko khas kr jo ye Bada kam khush usloobi se anjam de rahe hain. shukriya.

rizwan (dubai)
Mar 23 2012

Leave a reply for this Article

Name *
Email * Phone * Location * Comment *
* your email and phone will be private and confidential by clicking on submit button you agree to our TOS