Detail NewsDetail News

1responses

avatar

Allah se Dua K IS 50year Celebration k Zarya se Jamia Islamia se jo Paigam Dunya ko diya jara hai Allah usko Dunya me amn o amaan ka Zarya banaye, aur jin laogaou ne apna hissa pash kiya Jann Maal aur waqt aur kususan Bhatkal k naujwan jo Jamia ki is mauqe par apne dil wa jaan se kidmat ki Allah un sab ko Qubool Farmaye Apni Barkaten aur rahmetey un par nazil farmaye. Allah Jamia walau ko zimmadaraan, Asaatiza Aur Farigeen Aur Ahle Bhatkal ki har Tarah se Hifazat kare aur apni Barkatau Aur Rahmatau se nawaze Ameen . Aur Akheer me Bhatkal news Sahil online Aur ka bhi bhut hi mashkoor hun k unhaoun hume is programe ki pal pal ki kabraun aur pictures se hame watan se door rahne ki kami mahsoos ne hone di. Thank you very Much.

Sabir Ali Akber (Dubai, UAE)
Mar 19 2012

Leave a reply for this Article

Name *
Email * Phone * Location * Comment *
* your email and phone will be private and confidential by clicking on submit button you agree to our TOS