Detail News

1responses

avatar

Aye musalmano Imam-e- Haram Darde dil se Musalmano se khitab kiya hai ki ikhtilafat se door raho. islam me koi ikhtilaf nahi, hum q kar itne hat dharam hue hain? islam me sunni barelvi qadiyani shia to door ki baat koi shafi hanfi tak ki tameez nahi in tamam imamo ka mazhab o maslak Quran o sunnat hai, na imamo ne kaha ke hamari pairavi karo. balki unka kehna hai jab sahi hadeeth samne aye to hamari baton ko deewar per de marna aur us hadith per amal karna, lekin afsos aaj kya ho raha hai kisi imam ki baat ko sach sabith karne ke liye sahih hadeeth ka bhi inkar kiya jata hai aur dusri taveelen pesh ki jati hain, is ke liye saudi me bedari layi ja rahi hai. Allah saare alam me musalmano ke ikhtilafat ko door kar ke Muttahad banaye aameen.

Salman Saudi (Bhatkal)
Mar 04 2012

Leave a reply for this Article

Name *
Email * Phone * Location * Comment *
* your email and phone will be private and confidential by clicking on submit button you agree to our TOS