Detail News

1responses

avatar

Jis moulvi ne Gul poshi ki hai O SSF se hain, unhon ne isi per iktifa nahi kiya balki Uppin angadi me Kalladkar Prabhakar ke firqawarana bayan dene per Popular front of India ke karkuno ne ain moqe per un ke stage per ja kar rok diya tha aur jab is ke khilaf BJP ke karkuno ne ehtijaj shuru kiya to un ke sath mil kar inhi SSF ke logon ne saath diya tha.. hum ise PFI se dushmani maane ya kuch aur lekin jo kuch unhon ne kiya hain musalmano ke naam per ek daag hai

SAMEER (Bhatkal)
Feb 28 2012

Leave a reply for this Article

Name *
Email * Phone * Location * Comment *
* your email and phone will be private and confidential by clicking on submit button you agree to our TOS