Detail News

1responses

avatar

I think the ansar azeez nadwi eak be bak aur nidar sahafi hain. har hadise ke bad malumati tabsira karte huwe qariyeen ko dang kardete hain,., allah se ummeed hai ke aap qaum w millat ke ek behtareen, be bak aur nidar sahafi ban kar samne aayien.. bhatkal news waqayi qabile mubarak hai ke aise qalam karaun ki tahreerein shaye karke apne faraiz ko bahusno khoobi nibharaha hai. nadir bilal, bhatkal/ mangalore

(bhatkal/mangalore)
Jan 06 2012

Leave a reply for this Article

Name *
Email * Phone * Location * Comment *
* your email and phone will be private and confidential by clicking on submit button you agree to our TOS