Detail NewsDetail NewsDetail News

2responses

avatar

Janab Editor, Bhatkal News. Moulavi Ansar Aziz Nadvi ki tahreer qabil e tareef hai, allah kare ke Zore Qalam aur ho ziyada, Khususan tabsirah nigari umeed afzon hai. Bhatkal News ke qalam karon aur azizi Ansar Aziz saheb ko Salam aur duwayen. Allah Hafiz. Mudassir Alibapu Murdeshwar.

Mudassir Alibapu Nadvi (Abu Dhabi / Murdeshwar)
Jan 02 2012

avatar

Assalamualikum Janab Ansar Azeez Nadwi Saheb. Pure Alam ke saal bhar ka nichod muqtasaran Qalamband karke Qareen ko malumath ke liye farham karna Jitni aap ki satayish ki jaye kum. Allah se dua hi ke aap ke Qalam se tahrir karda alfaz pure quom o millath ke liya mashaal-e- Rah sabith ho. Mohsin-e- quom Mufaqire Millath Marhoom Janab Badrul Hassan Mualim ka Intiqal Bhatkaliyon ke liye sal 2011 ka sab se bada saniha tha. Allah Marhoom ki bal bal magfirath kare unki qidmath ko qabool kare aur Mutalliqeen ko Sabr-e-Jamil Ata kare Ameen. Hamari Talibath Talimi Maidan me Sabqath Hasil kar rehi Hain Kash Hamare Talabh bhi Talimi maidan me shandar karkardagi ka muzahira karen to quom o millath ke Har ek masyil hal ho sakte hien. Tamam Kamiyab Talibath, sadre Mudarrisa, Tamam BSC Padahne wali Mudarrisa wa Sadr wa sectreteriyane Anjuman wa Tamam Initizamiyan membran ko tahe dil se Mubarak bad pesh karta Hoon. Allah Hamare Talabau ko bhi isi tarha Talimi Maidna mein kamyabi ata kare.

Askiri M. Yaseen (Jeddah)
Jan 02 2012

Leave a reply for this Article

Name *
Email * Phone * Location * Comment *
* your email and phone will be private and confidential by clicking on submit button you agree to our TOS